Rzetelność, staranność, profesjonalizm.
Prawo gospodarcze i spółek handlowych?>

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego (m.in. prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego), oferta Kancelarii obejmuje przede wszystkim prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, polegającej w szczególności na:

  • tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym: przygotowywaniu projektów umów, aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów organów, umów między akcjonariuszami lub wspólnikami, oraz sporządzaniu wniosków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przekształcaniu, łączeniu, podziale spółek prawa handlowego, a także ich rozwiązywaniu i likwidacji,
  • pomocy prawnej w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządu spółek,
  • przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek oraz zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • obsłudze zmian organizacyjnych i kapitałowych spółek prawa handlowego,
  • zaskarżaniu uchwał organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, itp.,
  • prowadzeniu postępowania upadłościowego i naprawczego,
  • reprezentowaniu strony w postępowaniach przed sądami gospodarczymi wszystkich instancji oraz sądami polubownymi i arbitrażowymi,
  • prowadzeniu spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu jej naruszenia,
  • dochodzeniu należności i ich windykacja, 
tel. +48 500 350 502

Realizacja:
Zdzislowicz.pl - Tworzenie stron WWW Sandomierz

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brezdeń, ul. Mickiewicza 15, 27-600 Sandomierz
tel. +48 500 350 502, e-mail: kancelariabrezden@gmail.com

x

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.