Rzetelność, staranność, profesjonalizm.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych?>

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy usługi doradcze i prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zapewniamy szeroką pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę,
  • sporządzenie projektów umów z członkami władz spółek i kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
  • prowadzenie spraw o roszczenia wynikające z umów o pracę (rozwiązanie umowy o pracę z winy i bez winy pracownika, odwołania, przywrócenie do pracy, odszkodowania, mobbing),
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów rady pracowników, układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych, itp.
  • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniu, wysokości emerytur, rent oraz innych świadczeń, zwrotu pobranych świadczeń, wymiaru składek, wysokości odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych, itp.
tel. +48 500 350 502

Realizacja:
Zdzislowicz.pl - Tworzenie stron WWW Sandomierz

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brezdeń, ul. Mickiewicza 15, 27-600 Sandomierz
tel. +48 500 350 502, e-mail: kancelariabrezden@gmail.com

x

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.